Řešení


Termovizní systémy

Bezdotykové měření teploty, kontrola výrobních procesů, instalace protipožární ochrany či bezpečnostní termovizní systém, to vše lze velmi efektivně vyřešit pomocí stacionárních termokamer a průmyslových pyrometrů. Společnost Workswell s.r.o. je vývojářem a integrátorem stacionárních termovizních systémů a pyrometrů, které v praxi nacházejí největší uplatnění při vstupně-výstupní kontrole, svářování plastů a kovů, protipožární ochraně a monitoringu, nedestruktivním testování či při ochranně osob a majetku.

Společnost Workswell s.r.o. dále poskytuje možnost vytvoření a navržení termovizních systémů zcela na míru zákazníka, od sestavení hardwaru až po vývoj jednoúčelových speciálních Machine Vision aplikací.