Odborné školení termografie


Zvažujete koupi termokamery nebo jste již pořídili termokameru? Jsme jedna z mála společností v Evropě, která termografii aplikuje v praxi, má akreditaci v oblasti termografie II. třídy, je českým schváleným školícím pracovištěm pro oblast „technik diagnostik termografie“ a oficiálním regionálním školícím centrem FLIR Infrared Training Center, vyučuje na ČVUT a poskytuje poradenství v oblasti bezdotykového měření teploty.


Odborné školení termografie a termovize

Certifikované, firemní a individuální školení termografie

Níže je uveden seznam kurzů pořádaných Centrem termografie. Všechny kurzy jsou jednodenní a jsou vedeny certifikovaným odborníkem v oblasti bezdotykového měření teploty a termografie. Výstupem kurzu je certifikát o absolvování vydaný Centrem termografie.

 

Mezinárodní kurzy Infrared Training Center

Infrared Training Center (ITC) je největším mezinárodním školicím centrem, které ročně pořádá stovky kurzů po celém světě. Jedná se bezesporu o nejuznávanější školicí pracoviště v oblasti termografie. ITC je součástí skupiny FLIR Systems – největšího světového výrobce termokamer.

Účastník kurzu získává mezinárodní certifikát přímo od ITC. Tyto certifikáty jsou uznávaným dokladem odbornosti po celém světě. Výuka i prezentační materiály jsou lokalizovány do českého jazyka. Obsah kurzu je lokalizovaným obsahem odpovídajících kurzů ITC.

 

Certifikované školení dle ČSN ISO 18436-1

Výuka tohto certifikovaného čtyřdenního kurzu probíhá dle ČSN ISO 18436-1 a je koncipován jako přípravný odborný kurz pro získání mezinárodně uznávaného profesního certifikátu v oblasti technické diagnostiky – „Technik diagnostik – termografie“. Pro poskytování tohoto kurzu je Centrum termografie Asociací technických diagnostiků (ATD) schváleným školicím pracovištěm pro oblast „technik diagnostik termografie“. Po absolvování kurzu získáte osvědčení o absolvování kurzu.

Pro získání certifikátu je nezbytné nejen absolvování kurzu (ten je nutnou, nikoli dostačující podmínkou), ale také složení příslužné zkoušky. Zkouška je Centrem termografie vypisována alespoň jedenkrát do roka.

 

Individuální školení

Nabízíme individuální firemní školení v místě sídla firmy za cenu od 7 000 Kč.

  Centrum termografie

Centrum termografie se snaží vytvářet v České republice odbornou, technickou a znalostní základnu pro průmyslové a vědecko technické aplikace termografie. Tento záměr naplňuje přednáškovou a publikační činností, odbornými školeními, aplikovaným výzkumem a vzděláváním mladých odborníků během odborných praxí a diplomových stáží.

 

Nabídka školení

Termografická diagnostika budov26. září 2019Praha - StodůlkyRezervovat
Základy práce s termokamerou26. září 2019Praha - StodůlkyRezervovat
Základy práce s termokamerou10. říjen 2019Rožnov pod RadhoštěmRezervovat
Termografická diagnostika budov10. říjen 2019Rožnov pod RadhoštěmRezervovat
Příprava na certifikaci v termografii21. říjen - 24. říjen 2019Praha - StodůlkyRezervovat
Zkouška pro certifikaci v termografii25. říjen 2019Praha - StodůlkyRezervovat