Funkce termokamer FLIR


Funkce obraz v obraze

pip

Tato funkce zobrazí termogram na středu reálného snímku. Zjednodušuje tak orietaci při diagnostice.

  • Přehlednější orientace a lokalizace na snímku
  • Funkce uživateli umožní jednoduše ve ve snímku zorientovat díky zobrazení jak termogramu tak snímku z digitální kamery


Funkce izoterma

e6_izoterma-nad

Tato funkce umožňuje nastavit na přístroji tzv. kritickou minimální teplotu (např. 30.8°C). Termokamera tak zobrazí pouze spoty kde teplota vyšší než nastavená hodnota. Stejně tak lze nastavit i kritickou maximální teplotu, kdy pak termokamera zobrazuje pouze spoty, kde je teplota nižší než nastavená teplota.

  • rychlá detekce kritických hodnot POD definovanou úrovní
  • rychlá detekce kritických hodnot NAD definovanou úrovní


Funkce blending

Pomocí této funkce nastavíte prolnutí viditelného a infračerveného snímku. Viditelný snímek se tak prokresluje skrz infračervený se všemi svými detaily.

  • Usnadňuje detekci místa poruchy
  • Usnadňuje orientaci na snímku


Funkce MSX

s_msx

V klasickém termogramu nejsou termokamerou zaznamenávány hrany a obrysy měřených objektů. Důsledkem je samozřejmě horší čitelnost termogramů oproti reálným fotografiím.

Funkce MSX pracuje na principu prolnutí termogramu a reálné fotografie tak, že ve fotografii jsou detekovány hrany a obrysy a ty jsou vloženy do termogramu. To vše při zachování teplotních (radiometrických) dat.

  • Ostřejší termosnímky
  • Přehlednější orientace na snímku

Funkce MSX je od 1.10.2013 dostupná u všech ručních modelů termokamer FLIR. Funkce je také dostupná v software FLIR TOOLS+.

Jde o patentovanou funkci, kterou nemá žádný jiný výrobce termokamer.

Bez dalšího vysvětlování je význam funkce MSX jasná z následujících obrázků.

bez_msx

Využití této funkce je všude tam, kde je pro nás přínosem čitelnost obrysů na povrchu měřených objektů. Zcela nenahraditelná je v oblasti kontroly elektrických rozvodů, neboť s touto funkcí jsou čitelné i štítky a textové označení jednotlivých elektrických prvků. Vadný prvek je pak snadno identifikovatelný přímo z termogramu, bez nutnosti přikládání fotografie.Funkce UltraMax

Unikátní technologie zpracování obrazu, která umožňuje vytvářet reporty obsahující snímky, které mají čtyřikrát více pixelů a o 50% méně šumu. Díky tomu můžete přiblížit na menší cíle a měřit přesněji než v minulosti.