Úvod > Termokamery FLIR > Hasičské termokamery

Hasičské termokamery


Princip těchto přístrojů je založen na záznamu tepelného záření vyzařovaného ze snímaných objektů či osob. Snímaný obraz je tedy nezávislý na úrovni či dokonce přítomnosti viditelného světla (denního osvětlení). Snímané tepelné záření má navíc tu vlastnost, že lépe prochází mlhou, kouřem, ale i vegetací.

Během zásahu pomáhá termokamera s rychlým přehledem nad situací, a s vytvoření plánu hašení, dále s lokalizací jednotlivých ohnisek požáru, ale také s nalezením ztracených osob, či orientací ve velmi hustém kouři, či za špatných světelných podmínek a nebo dokonce i za úplné tmy.

K problematice pravidelně pořádáme zdarma školení v rámci nabídky kurzů Centra termografie.