Požadavky na termokameru se musí týkat především přesnosti měření teploty


Termokamera bývá lidmi mimo obor posuzována jako klasická RGB kamera a uživatel tak spíše, než na přesnost měření hledí na různé funkce, které zřejmě dobře prodávají, ale samy o sobě jsou podružné anebo dokonce zcela bezvýznamné. Dovolili jsme si proto menší zamyšlení nad tím, co od termokamery očekávat či neočekávat.

Pojďme si položit otázku, co je smyslem a cílem screeningu teploty lidí? Jednoznačně a s vysokou spolehlivostí: Nepustit nakaženého člověka do firmy, nemocnice, úřadu! V reálném čase zachytit tohoto člověka a tím zabránit kontaminaci prostoru a nakažení ostatních. Proto je důležitá především přesnost měření a možnost v reálném čase odlišit nemocného od zdravých (poněkud zjednodušeně řečeno).

Přesné měření, přesné měření, přesné měření!

Bez přesného měření a okamžitého zásahu v případě přítomnosti nemocného jsou záznam, rozpoznání obličeje, vzdálený přístup a další nadstavby zbytečné, protože nezabrání proniknutí nákazy do střeženého objektu! A jsou naopak zdrojem falešně negativních a falešně pozitivních nálezů.

Budoucí uživatelé termokamer pro screening teploty osob velmi často argumentují tím, že prostě potřebují mít záznam obličejů (tj. že jim kamera např. tvoří databázi pozitivních případů) a neuvědomují si, že pokud by to opravdu použili tuto funkci, tak se dostanou do problému s ÚOOU (resp. předpisy o GDPR). V to případě je nutné vést “záznam o činnostech zpracování pro kamerový systém” (tento konkrétní systém, nejde to sepsat obecně pro všechny kamery ve firmě), musí mít zakotveno v pracovně-právních předpisech, že záznam pořizují, jaký je účel a trvanlivost záznamu a další. A informovat o tom samozřejmě sledované osoby.

Při screeningu na COVID19  musí termokamera mít možnost měření vnitřního koutku oka. Před screeningem nechte jednotlivé osoby odstranit brýle nebo jiné překážky pro měření termokamera (ta nevidí skrze sklo!)
Při screeningu na COVID19  musí termokamera mít možnost měření vnitřního koutku oka. Před screeningem nechte jednotlivé osoby odstranit brýle nebo jiné překážky pro měření termokamera (ta nevidí skrze sklo!)

I z tohoto důvodu je dobré se zamyslet nad tím, zda je opravdu nezbytné ten záznam mít. Uvažujme o dvou scénářích, kvůli kterým tuto funkci uživatelé požadují:

1) Ostraha si někam odběhne, vrátí se a má v PC tři fotky pozitivních lidí, kteří prošli. Co se děje potom? Někdo jde tyto osoby hledat (snad je bude hledat jiný člověk, a ne stejná ostraha, která by znovu opustila stanoviště). Jenže co je důvodem instalace kamer? Aby dovnitř neprošel nemocný člověk a neroznesl kapénkovou nákazu. A pokud ho hledáme později ve firmě, tak už tam tu nákazu pravděpodobně máme. A budeme hledat, s kým vším se setkal, než jsme ho našli? Budeme vše dezinfikovat a doufat, že se s ním nikdo nepotkal? Ne. Aby tyto systémy fungovaly, je nutné je nastavit tak, že budou opravdu zachycovat osoby při vstupu v reálném čase a nepustí je dovnitř. Tam ten člověk prostě musí sedět nebo požádat kolegu o zástup, protože jinak nákaza ve firmě dřív nebo později bude.

2) Kamera dělá databázi nemocných a při opakovaném vstupu na ně upozorní. Jak? V době roušek, pokrývek hlavy, vousů, brýlí – jak chce opakovaně rozpoznat stejnou osobu a upozornit na ni. Není v možnostech funkcí “image analysis” tento úkol splnit. Roušek je nepřeberné množství, vtipálci na nich mohou mít obličej Spider-Mana, vousů nebo obličej svých dětí. Jak by mohl jakýkoliv princip rozpoznání obrazu poznat, že člověk ve dvou různých rouškách je tentýž? Budou firmy dávat jednotné roušky, zakazovat změnu účesu a brýlí a dámám výrazné líčení, aby tuto funkci částečně zpřesnili. Ne, nic takového dělat nebudou, nakonec ji vypnou a stejně budou kameru používat s dohledem v reálném čase – tj. tak, jak jedině to má význam.

Z výše uvedeného tedy plyne neoddiskutovatelný závěr: pokud uvažujeme o koupi termokamery pro měření teploty lidí, je nutné se dívat na její vlastnosti, které ovlivňují spolehlivost měření v okamžiku, kdy daná osoba prochází (tj. přesnost senzoru, jeho rozlišení, zorný úhel objektivu (z toho plynoucí velikost pixelu), teplotní citlivost, kontinuální kalibraci, vzdálenost, na kterou lze přesně měřit). A jak je psáno v úvodu: vše ostatní jsou “líbivé” a ne vždy funkční nadstavby, které nezabrání vstupu nemocného.