Včasná detekce rizika vzniku požáru s použitím termokamer


Stacionární termokamery A310 jako senzory včasné detekce požáru v lokalitě povrchového lomu
Stacionární termokamery A310 jako senzory včasné detekce požáru v lokalitě povrchového lomu

Jednou z nejběžnějších aplikací termokamer je měření povrchové teploty a to i objektů, které mohou být vzdáleny desítky a v některých případech i stovky metrů (pak je potřeba především vhodný objektiv). Informaci o povrchové teplotě lze využít různým způsobem k zjišťování technického stavu daného objektu a to včetně indikace možného rizika.

Princip využití termokamer (termovize, či také termovizních kamer) v systémech brzké detekce rizika požáru je založen na vyhodnocení teplotních trendů snímaných objektů. Měřící systém termokamery musí být schopen vyhodnotit neobvykle oteplení a teplotní trendy. Ty se před vznikem požáru objevují hodiny, dny a často i týdny (například vlivem opotřebení ložiska na dopravníku uhlí dochází k nárůstu povrchové teploty s následným rizikem vzniku požáru).

Fáze vzniku požáru

Vznik požáru můžeme rozdělit na 3 fáze, z nichž vyplyne postavení termokamer (termovize) oproti jiné technice, která se k detekci požárů používá (kouřové detektory, CCTV systémy apod.)

FÁZE 1

Srovnání termovize s jinými systémy požární bezpečnosti. Základním rozdílem je fáze požáru, při níž jednotlivé systémy dokáží reagovat. Termokamery jsou schopny reagovat již ve fázi postupného oteplování, kdy se vznikající požár projevuje pouze lokálním nárůstem teploty.
Srovnání termovize s jinými systémy požární bezpečnosti. Základním rozdílem je fáze požáru, při níž jednotlivé systémy dokáží reagovat. Termokamery jsou schopny reagovat již ve fázi postupného oteplování, kdy se vznikající požár projevuje pouze lokálním nárůstem teploty.
Postupné oteplování

Plamen a dokonce ani kouř ještě nevznikají. Dochází teprve k postupnému rizikovému oteplení. Přestože kouřové detektory nereagují, termokamera zaznamenává i již malé změny oteplení a může včasně predikovat vznik požáru.

FÁZE 2

Generování kouře

Kouřové detektory reagují až v této fázi, tedy ve chvíli, kdy dochází ke generování kouře. Jedná se však o rizikovou fázi, kdy může dojít k velmi rychlému propuknutí zničujícího požáru. Termokamera by bývala reagoval dávno před vznikem této události.

FÁZE 3

Zahoření

V této fázi jsou již viditelné plameny a je generován kouř. Na to reagují speciální CCTV kamery a samozřejmě i kouřové detektory. Obvykle je ale již pozdě a ztráty na majetku nebo na životech mohou být četné.

Vhodné modely

Pro tuto aplikaci se používají především stacionární termokamery, které monitorují dané objekty, tj. například: navážkové jámy, dopravníky, haldy, kritické technologie, sklady apod. Termokamery pak navíc musí být vybaveny vhodným vyhodnocovacím softwarem. V případě zájmu o tuto aplikaci nás prosím kontaktujte, rádi vysvětlíme všechny potřebné souvislosti.

Specifické funkce termokamer FLIR

Termovizní systém pro monitorování rozlehlého skladu více stacionárními termokamerami.
Termovizní systém pro monitorování rozlehlého skladu více stacionárními termokamerami.

Specifické obrazové funkce termokamer FLIR významným způsobem usnadňují lokalizaci závad. Tyto funkce jsou především MSX a obraz v obraze, případně teplotní prolnutí. Funkce kombinují reálnou fotografii a termogram (termovizní snímek) tak, aby na fotografii bylo zřetelné, kde se jednotlivé prvky topné soustavy nacházejí.

Vhodnými termokamerami pro tuto aplikaci jsou především stacionární modely. Tj. termokamery, které nejsou určeny jako osobní, přenosné měřicí přístroje, ale jako přístroje, které jsou obvykle na pevném místě a trvale monitorují předem vybrané objekty v režimu 24/7.

V nabídce jsou jak termokamery s vysokým rozlišením a se speciálními objektivy (např. model FLIR A615), které jsou určeny pro monitoring vzdálených, nebo rozlehlých objektů, tak malé levné modely FLIR Ax8, které jsou určeny především pro monitoring méně vzdálených a menších objektů – tj. například prvků kritické technologie, kde hrozí riziko požáru.

Vhodné termokamery

Sklad perspektivou termokamery FLIR A310. Teplota je uvedena ve stupních Celsia a ukazuje na její lokální nárusty (37,1 a 53,8).
Sklad perspektivou termokamery FLIR A310. Teplota je uvedena ve stupních Celsia a ukazuje na její lokální nárusty (37,1 a 53,8).