Příklady využití termokamer (termovizních kamer) ve veterinární medicíně


Termokamery lze dnes velmi efektivně použít při vyšetření zvěře z bezpečné vzdálnosti a to i při běžném provozu stáje
Termokamery lze dnes velmi efektivně použít při vyšetření zvěře z bezpečné vzdálnosti a to i při běžném provozu stáje

Dobrý zdravotní stav končetin a zejména paznehtů je jedním z hlavních předpokladů úspěšného chovu. Onemocnění paznehtů má nepříznivý dopad na pohodu zvířat a ve svém důsledku zhoršuje i další ukazatele stáda. Onemocnění paznehtů nemá jednu příčinu, ale patří mezi onemocnění multifaktoriální, kdy se na vzniku nemoci podílí vnější a vnitřní faktory.


Vyšetření zánětlivých onemocnění nejen chodidel a paznehtů

Termokamery (též nazývané také jako termovizní kamery) mohou být efektivně použity pro monitoring zdravotního stavu zvířat, tedy ve veterinární medicíně, a právě v oblasti diagnostiky zdravotního stavu končetin. Princip termovizních kamer je založen na bezdotykovém měření teploty na povrchu těla zvířete. Termovizní kamery jsou v současné době nejčastěji používány pro detekci a lokalizaci zánětlivých onemocnění, která se projevují znatelným nárůstem povrchové teploty v nejbližším okolí místa zánětu, a to často (výzkumy ukazují, že mnohdy celé týdny) ještě dříve, než jsou patrné jiné vnější projevy a před tím, než se objeví například kulhavá chůze či se rozvinou další, již vážnější zdravotní problémy.

Fyziologický princip je dlouho znám – zranění zvířete často souvisí se změnami v průtoku krve, což může mít vliv na teplotu povrchu těla. Zánět vždy vede alespoň lokálně ke zvýšené teplotě, zatímco degenerace, snížení svalové aktivity a perfúze způsobují ochlazení. Podle snížené teploty lze někdy také stanovit i prognózu k uzdravení. Například snížená teplota oblasti kolem kloubu s výronem obecně indikuje dlouhou dobu zotavení.

Pokud je termokamera zvolena vhodně, tj. s odpovídajícím objektivem a rozlišením, lze monitoring pomocí termokamer provádět z dostatečné (bezpečné) vzdálenosti, bez rizika zdravotního ohrožení od monitorovaného zvířete.

Lokalizovaný zánět paznehtu pomocí termovizní kamery u skotu. Záznam byl proveden přímo ve stáji během jejího běžného provozu
Lokalizovaný zánět paznehtu pomocí termovizní kamery u skotu. Záznam byl proveden přímo ve stáji během jejího běžného provozu

Další možné aplikace termokamer ve veterinární medicíně

Mezi další aplikace termokamer ve veterinární medicíně patří zejména:

  • detekce zánětlivých onemocnění obecně, včetně některých typů vnitřních zánětů (záněty žil, záněty svalů, mastitida) a možnost sledování jejich šíření
  • další projevy působení virů a bakterií (vybraná onemocnění jako tuberkulóza, rabies virus, bluetongue virus, laminitida)
  • detekce přetížení svalů a šlach
  • žilní problémy a problémy s prokrvováním a zásobováním krví a to nejen u končetin
  • onkologická onemocnění
  • vyšetření zdravotního stavu kopyt
  • a vyvážení chůze (zátěže na jednotlivá kopyta)
  • vhodnost daného sedla (saddle fit)
Lokalizace modřin u koně pomocí termokamery FLIR
Lokalizace modřin u koně pomocí termokamery FLIR
Infekce u kopyt lokalizovaný nárůstem teploty s pomocí termokamery.
Infekce u kopyt lokalizovaný nárůstem teploty s pomocí termokamery.

Vhodné modely termokamer pro veterinární medicínu

Pro mnoho veterinářů, hřebčínů nebo dokonce zoologické zahrady, bylo pořízení termokamery do nedávna často cenově nedostupné. Nyní jsou v nabídce přístroje s dostatečným rozlišením i teplotní citlivostí tak, aby našly i praktické uplatnění v těchto oborech.

Pro aplikaci ve veterinární medicíně jsou vhodné zejména níže uvedené řady termokamer. Pro podrobnější informace o možnostech či vodném výběru termokamery, či návrhu systému pro automatizovaný monitoring nás prosím kontaktujte.