FLIR Tools+


Software FLIR Tools+ je placenou nadstavbou pro software FLIR Tools oproti kterému navíc umožňuje:

  • záznam radiometrického videa (u modelů termokamer, které tuto funkci umožňují)
  • tvorba uživatelsky definovaných protokolů v prostředí MS Word

FLIR Tools+ není samostatný software, ale rozšíření základního FLIR Tools, které lze kdykoli doinstalovat. Po instalaci je k dispozici 30 denní zkušební verze.

Možnosti tvorby protokolů v prostřední MS Word podstatným způsobem překračuje možnosti tvorby protokolů, které jsou v základní verzi FLIR Tools. Přibývá nejen řada funkcí, ale také možnost vytvoření uživatelsky definované šablony, která může plně vyhovovat požadovanému grafickému stylu. Výrazně pohodlnější je také tvorba rozsáhlejších protokolů.

Instalace

Pro instalaci zvolte v hlavním menu záložku Nápověda a zde v nabídce záložku Možnosti licence. Otevře se dialogové okno s názvem Možnosti licence pro produkt FLIR Tools s informacemi o licenci. Po stisku tlačítka Použít je třeba provést restart aplikace. Po novém spuštění aplikace bude provedena instalace nadstavby FLIR Tools+.

Při instalaci budete vyzváni buď k zadání sériového čísla, které je třeba zakoupit, nebo k volbě zkušební 30 denní verze.

Po instalaci se v prostředí MS Word objeví nová záložka, v níž jsou zpřístupněny funkce FLIR Tools+.

Tvorba protokolů

Pro tvorbu reportů v prostředí FLIR Tools+ se používají tzv. šablony programu MS Word s koncovkou .dotx. Základní sada šablon je dodávána přímo s FLIR Tools+, lze si však vytvořit vlastní šablonu s požadovaným vzhledem a funkcemi. Vzhledové možnosti šablony jsou omezeny pouze možnostmi MS Word.

Radiometrické video

Tzv. funkce radiometrického videa umožňuje záznam jednotlivých termogramů do radiometrické sekvence v délce i několika hodin. Radiometrickou sekvenci je možné později editovat a upravit jednak parametry měření (emisivitu, zdánlivou odraženou teplotu atd.), jednak exportovat jednotlivé snímky jako samostatné termogramy. Protože jde o časový záznam, je také možné vykreslit hodnoty jednotlivých měřicích funkcí v závislosti na čase do grafu.

Počet snímků, které se za sekundu uloží, je omezen buď snímkovací frekvencí termokamery, nebo datovou propustností spojení s PC. V současné době není problém v rámci radiometrického videa pořídit 60 snímku s rozlišením 640×480 za sekundu při propojení s USB v2.0. Při použití speciálních rozhraní nebo při nižším rozlišení lze počet snímků za sekundu výrazně zvýšit.