Zvýhodněné balíčky

Sestavené balíčky obsahují termokameru FLIR + nadstavbový software + školení + záruku 10 let na detektor + ve vybraných balíčcích najdete bonusy ve formě výměnných objektivů nebo dalších měřicích přístrojů.