Radiometrické video


Funkce radiometrického videa umožňuje záznam sekvence termogramů do časové posloupnosti, kterou je možné později editovat. Počet termogramů (snímků), které budou za jednu sekundu pořízeny je dán obrazovou (snímkovou) frekvencí termokamery a přenosovými možnostmi (kapacitou) použitého rozhraní, kterým je termokamera připojena k PC. U termokamer s tepelným detektorem se tato hodnota běžně pohybuje do 60 Hz (tj. 60 snímků za sekundu).

S touto funkcí pak termokamera funguje jako “záznamník” či “datalogger” s tím rozdílem, že oproti klasickým záznamníků nezaznamenává pouze jednu hodnotu teploty.

Při záznamu radiometrického videa je termokamera FLIR vždy připojena k PC (USB, Ethernet, CameraLink apod.) a musí být spuštěn SW s danou funkcí, tj. FLIR TOOLS+, FLIR ResearchIR, nebo software třetích stran s touto funkcí.

Radiometrické video ve FLIR TOOLS+

FLIR TOOLS+ umožňuje následující operace s radiometrickými sekvencemi:

  • export celé sekvence ve formátu AVI
  • export libovolného termogramu ve formátu radiometrického JPG (jedná se o plnohodnotný termogram, který může být dále editován)
  • použití měřicí funkce bod a oblast na libovolný termogram ze sekvence
  • vykreslení časového průběhu hodnot měřicí funkce bod či oblast v průběhu celé sekvence
Radiometrická sekvence zaznamenaná termokamerou FLIR v SW FLIR TOOLS+