FLIR Tools


Software FLIR Tools je základní software, který je s termokamerami FLIR vždy dodáván již v ceně přístroje. FLIR Tools je kompletně v českém jazyce.

Zdarma ke stažení

Základní funkce FLIR Tools jsou následující:

 • editace/úprava snímků (termogramů) z termokamery
 • tvorba jednoduchých protokolů (zpráv o měření) ve formátu PDF
 • export snímků z termokamery na disk počítače
 • aktualizace (update) firmwaru termokamery

  Rozšířená verze FLIR Tools+ pak navíc nabízí:

 • tvorbu rozsáhlých a uživatelsky definovaných protokolů v prostředí MS Word
 • záznam a přehrávání radiometrického videa

Snímky z termokamery

Termokamery FLIR se po připojení k USB počítače prostřednictvím standardního USB kabelu (ten je vždy součástí dodávky) chovají jako HID zařízení, tj. jejich vnitřní paměť nebo obsah SD karty je k dispozici prostřednictvím standardního souborového systému stejně jako je dnes zvykem u fotoaparátu nebo většiny mobilních telefonů. Pro prohlížení, kopírování či mazání jednotlivých snímků tedy není potřeba speciálního SW.

U termokamer FLIR jsou termogramy ve formátu tzv. radiometrického JPG. To přináší výhodu v tom, že přestože termogramy obsahují všechny naměření informace (včetně např. reálné fotografie, parametrů měření apod.) je náhled termogramu ve formátu JPG zobrazitelný v libovolném prohlížeči obrázků.

Po spuštění

Po spuštění FLIR Tools je třeba jako první věc přidat složku, ve které se nacházejí termogramy, se kterými chcete pracovat. FLIR Tools nemá automaticky přístup do celého disku počítače, ale pouze do vybraných složek, které musíte ručně vybrat. Postup této operace je následující: vpravo nahoře zvolte v menu záložku Možnosti, v okně které se zobrazí, vyberte následně záložku Knihovna. Zde je třeba přidat jednotlivé složky (tlačítko Procházet…) s termogramy.

Editace snímků

Jednotlivé termogramy z náhledu lze editovat. Editace je možná po dvojkliku na termogram. Během režimu editace termogramů je možné:

 • zobrazení základních informací o snímku (datum pořízení, model termokamery apod.)
 • editace všech pěti parametrů měření, tj. emisivity, zdánlivé odražené teploty, vzdálenosti, teploty atmosféry a vlhkosti atmosféry
 • čtení a editace textové poznámky, přehrání hlasové poznámky, přečtení geolokace (tyto funkce musí podporovat termokamera, z níž byly termogramy pořízeny)
 • přidání (prakticky libovolného počtu) měřicích bodů
 • přidání (prakticky libovolného počtu) oblastí (obdélníky, elipsy) včetně zobrazení minim a maxim
 • přidání (prakticky libovolného počtu) delta funkcí pro stanovení teplotních rozdílů
 • změnit paletu
 • přidat izotermu (nad, pod, interval, …)
 • zobrazení reálné fotografie, pokud byla pořízena spolu s termogramem
 • změnit teplotní rozsah (ale pozor, pouze v mezích teplotního rozsahu, který byl nastaven v termokameře při pořizování snímku, nastavený teplotní rozsah termokamery dodatečně měnit již nelze)

Provedené změny lze samozřejmě uložit prostřednictvím odpovídajících tlačítek vlevo dole. Po uložení změn dojde i k upravení náhledového JPG obrázku. Změny se tedy projeví i v náhledu termogramu.

Tvorba jednoduchých protokolů

Jednou ze základních funkcí FLIR Tools je tvorba jednoduchých protokolů ve formátu PDF. Pro obsáhlejší protokoly jednoznačně doporučujeme využití FLIR Tools+ a jeho nástavby pro MS Windows. Pro tvorbu protokolů je třeba zvolit záložku Zpráva (vlevo nahoře hned vedle záložky Knihovna). Jednotlivé stránky se přidávají tlačítkem +, vlevo dole.

Update firmware

Společnost FLIR pravidelně provádí aktualizaci (update) firmware (tj. vnitřního software) svých termokamer. Občas je tímto způsobem opravena softwarová chyba, občas jsou tak přidány nové funkce termokamery. Důležité je, že případnou aktualizaci lze provést z pohodlí vlastního pracoviště prostřednictví FLIR Tools v rámci jednoho či dvou stisků tlačítka myši. Pro update firmware tedy není nutné termokameru zasílat do servisu.

Aktualizaci software FLIR Tools nebo firmware termokamery lze provést následujícím způsobem. V hlavním menu zvolte záložku Nápověda (vlevo nahoře), a následně záložku Vyhledat aktualizace. Zobrazí se dialogové okno s možností aktualizace firmware termokamery nebo FLIR Tools, pokud je aktualizace k dispozici. Pro aktualizaci termokamery musí byt termokamera zaregistrována.


FLIR tools Aktuální verze