Software pro termokamery FLIR


Základní software

Software od polečnosti FLIR pro analýzu snímků, tvorbu reportů (zpráv o měření) a záznam radiometrického videa. Ve verzi zdarma FLIR Tools a rozšířené verzi FLIR Tools+.