Termografická kontrola paznehtů skotu a prasat


Termovizní kontrola z bezpečné vzdálenosti Termovizní kontrola z bezpečné vzdálenosti

Dobrý zdravotní stav končetin a zejména paznehtů skotu a paznehtů prasat je jedním z hlavních předpokladů jejich úspěšného chovu. Celková pohoda zvířete jej do značné míry predisponuje k bezproblémovému chovu. Onemocnění paznehtů má na tuto pohodu velmi vysoký vliv, a tak může stát například i za sníženou laktací krav, či nepříznivou kvalitou mléka. Péči o paznehty tedy musí být věnováno značné úsilí včetně pravidelné dezinfekce paznehtů. Onemocnění paznehtů patří mezi onemocnění způsobená celou řadou faktorů jak vnějších, tak vnitřních. V každém případě je jeho prevence, či diagnostika v rané fázi velmi důležitá.

Termografické vyšetření zánětlivých onemocnění paznehtů

Termokamery (též nazývané jako termovizní kamery) nalézají široké uplatnění, ale při použití ve veterinární medicíně se obzvláště hodí pro detekci zánětlivých ložisek paznehtů. Princip termovizních kamer je založen na bezdotykovém měření teploty na povrchu, v tomto případě tedy na povrchu paznehtů.

Mezi velmi časté onemocnění paznehtů patří dermatitis digitalis (DD). Obvykle se projevuje jako kožní léze s typickými klinickými projevy (zvýšená teplota v místě léze). Postupně se léze rozšiřuje, je infikována mnoha patogeny a na jejím rozvoji se mohou podílet bakterie i viry.

V počáteční fázi onemocnění paznehtů dermatitis digitalis lze pozorovat malou lézi do průměru 2 cm. Zvíře kulhá, zvedá nohu, třepe jí. Jediné lokální ošetření dokáže lézi vyléčit v rané fázi nemoci, a proto je tak potřebné správně diagnostikovat onemocnění právě v jeho rané fázi. Později dochází ke komplikacím. Léze se zvětšuje, šíří se pod pazneht. Kráva dlouhodobě kulhá, což má za následek snížení dojivosti a nerovnoměrný růst paznehtů. Léčení v takto pokročilé fázi vyžaduje opakované ošetření s odstupem několika týdnů.

Každý zánět se projevuje zvýšenou teplotou a v závislosti na jeho propagaci buď lokálně, v místě léze, či celkovou zvýšenou teplotou, nebo až horečkou zvířete. Navíc, na těle zvířete lze pozorovat teplotní symetrii a párové končetiny by vždy měly vykazovat velmi podobnou teplotu. Díky těmto jevům je jasné, že uplatnění termografie pro detekci zánětlivých onemocnění je zcela zřejmé. Přináší výhody především v tom, že dokáže onemocnění zachytit již v rané fázi, kdy dochází k mírně zvýšené teplotě v místě léze paznehtu. To se často děje dříve, než by byla jednoznačně znatelná okem, či díky ní zvíře dokonce kulhalo.

Termovizní kontrola z bezpečné vzdálenosti Termovizní kontrola z bezpečné vzdálenosti

V souvislosti s onemocněním paznehtů je důležité také zmínit, že lze termokamerou pozorovat nejen zánětlivá onemocnění. Degenerace, snížení svalové aktivity a perfúze způsobují ochlazení, které je s pomocí termokamery také dobře pozorovatelné.

Vhodné modely termokamer pro vyšetření paznehtů skotu

Pro využití termokamer za účelem kontroly paznehtů je třeba zvážit možnosti nabízených zařízení. Dobře zvolená kamera musí disponovat odpovídajícím objektivem a rozlišením a musí být pohodlně použitelná, tzn. kontrola skotu může probíhat z vhodné vzdálenosti. Pro konkrétní představu vezměme v potaz kameru s rozlišením 240×180° a objektivem 24° x 18°, kde nejmenší měřitelný bod bude 5.25mm (IFOV = 1,75mrad). (To lze zjistit s využitím online FOV kalkulátoru a jako nejmenší měřitelný bod pak považujeme oblast nikoli jednoho pixelu, ale 3×3 pixelů.) Pokud tedy onemocnění paznehtu v počáteční fázi provází léze o velikosti asi 2 cm, je nejmenší měřitelný bod o velikost 5,25 mm zcela dostačující.

SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) za účelem zlepšení diagnostiky může poskytnout dotaci na systém monitoringu paznehtů pomocí termokamer.

Termovizní kontrola z bezpečné vzdálenosti

Aktuální nabídka termovizních kamer poskytuje dostatečnou variabilitu pro všechny potenciální uživatele – pro tento účel jsou dostupné jak velmi drahé přístroje s vysokým rozlišení, avšak naprosto dostačující jsou i základní termokamery s nižším rozlišením a dostatečnou teplotní citlivostí (např. termokamera FLIR E53, či termokamera FLIR E54).

Pro aplikaci ve veterinární medicíně jsou vhodné zejména ruční termokamery z řady FLIR Exx – starší řada termokamer FLIR E53, E75, E85 a E95, či novější řada (s delší čekací dobou na dodání) termokamer FLIR E54, E76, E86 a E96. Pro podrobnější informace o možnostech a vhodném výběru termokamery, či návrhu systému pro automatizovaný monitoring nás prosím kontaktujte.