Úvod  >  Termokamery FLIR  >  Termokamery pro lov

Termokamery pro noční vidění, lov a pozorování přírody


Termokamera vidí v úplné tmě i skrze porost

Termokamera (někdy také nazývána jako termovize) “vidí” stejně ve dne i v absolutní tmě (na rozdíl od zmiňovaného noktovizoru). Velkou předností termokamer je, že díky odlišným vlastnostem tepelného záření, které snímají, mohou vidět skrz mlhu, kouř a částečně i skrze porost. Oproti noktovizorům však vyžadují teplotní nebo materiálový kontrast mezi pozorovaným objektem a okolím. Teplotní kontrast však stačí nepatrný, tj. 0.03 °C!

Termokamera pro noční vidění vidí částečně i skrze hustý porost
Termokamera pro noční vidění vidí nejen v absolutní tmě, ale také částečně i skrze porost. Na levém obrázku se v porostu skrývá člověk. Ten není pouhým zrakem vidět, ale termokamera jeho přítomnost spolehlivě odhalí. Termokamera je také schopna vidět částečně skrze kouř, dým a mlhu.

Termokamery pro pozorování přírody, myslivost a osobní bezpečnost – přehled


Výběr vhodné termokamery pro noční vidění

Základní parametry, kterým se jednotlivé modely termokamer liší je rozlišení detektoru a kvalita optiky. Obecně samozřejmě platí, že čím vyšší rozlišení objektivu a lepší optika, tím vyšší je cena. Jaký je tedy optimální model pro Vás? Podle čeho vybírat?

Nejjednodušší je vybírat termokameru, podle předpokládaného “dosahu”, tj. na jakou vzdálenost je potřeba detekovat jak velký předmět. S tímto rozhodováním vám může pomoci následující obrázek, kde je znázorněna pozorovatelnost dvou objektů (přibližně velikost muže – 1.8m x 0.5m a menšího automobilu – 2,3m x 2,3m ) v závislosti na vzdálenosti pro různé modely termokamer FLIR pro noční vidění.

Pozorovatelnost objektů v  závislosti na vzdálenosti pro různé modely termokamer pro noční vidění
Pozorovatelnost dvou objektů (přibližně velikost muže – 1.8m x 0.5m a menšího automobilu – 2,3m x 2,3m ) v závislosti na vzdálenosti pro různé modely termokamer FLIR pro noční vidění. Rozkliknutím obrázek zvětšíte na vhodnější velikost!

Termokamera a noktovizor – rozdílná funkce

Termokamera, na rozdíl od noktovizoru, zaznamenává intenzitu tepelného záření z živých i neživých předmětů. Intenezita tepelného záření je dána povrchovou teplotou snímaného objektu a materiálovými vlastnostmi povrchu (viz pojem emisivita). Intenzita tepelného záření je tedy zcela nezávislá na úrovni viditelného světla, a tedy samozřejmě i na intenzitě slunečního záření. Zaznamenané tepelné záření je digitalizováno a pomocí moderní elektroniky zobrazeno ve stupních šedi (pomocí tzv. palety) na malé obrazovce přístroje, která je umístěna v blízkosti okuláru. Na tuto obrazovku pak hledí oko. Obrazovka je pomocí gumového krytu velmi spolehlivě stíněna tak, aby nevyzařovala světlo do okolí.

Okulár termokamery FLIR Scout PS pro noční vidění
Okulár termokamery FLIR Scout PS pro noční vidění. Gumová krytka zabraňuje vyzařování světla z integrované obrazovky.

 

Termokamera tedy funguje na jiném principu než tzv. noktovizor (noktovizory jsou někdy také zjednodušeně nazývány jako noční vidění). Noktovizor zesiluje zbytkové světlo, a tak vyžaduje určitou úroveň osvětlení viditelným světlem. Jak moc vysokou úroveň osvětlení vyžaduje, záleží na jeho schopnosti viditelné světlo zesílit. V současné době jsou k dispozici noktovizory prvni, druhé, třetí a čtvrté generace, přičemž jejich užití pro civilní účely je od typu druhé generace a výše v ČR i v zahraničí regulováno.

Termokamera oproti noktovizorům vítězí ve většině běžných situací. A to ať už jde o noční vidění v blízkosti světelných zdrojů (města, obývané objekty apod.), kdy nehrozí přesvícení, či pohyb v prostoru s hustějším porostem (pole, louka, les, zahrada), kdy termokamera čerpá z jedné z hlavních výhod, tj. schopnosti vidět částečně skrze porost.

Srovnání termokamery (vpravo) a noktovizoru pro noční viděni v prostoru s hustějším porostem. Termokamera oproti noktovizoru vítězí na plné čáře a to především díky své schopnosti vidět částečně i skrze poměrně hustý porost.
Srovnání termokamery (vpravo) a noktovizoru pro noční viděni v prostoru s hustějším porostem. Termokamera oproti noktovizoru vítězí na plné čáře a to především díky své schopnosti vidět částečně i skrze poměrně hustý porost.

Na základě cenového srovnání námi nabízených modelů a odpovídajících noktovizorů také zjistíte, že poměr cena/výkon (především z hlediska dosahu) je u termokamer stejný nebo lepší než v případě cenově srovnatelných noktovizorů.

Termokamery FLIR pro noční vidění nacházejí uplatnění nejen v noci, ale také během dne za mlhy a v místech hustého porostu (les, vysoká tráva, pole apod.). Podobně jako noktovizory jsou termokamery bateriově napájené s výdrží 4 a více hodin plného provozu.

Termokamera pro noční vidění má oproti noktovizoru další výhodu, tj. možnost na základě teplotního rozdílu zvýraznit živé objekty pomocí funkce InstAlert.

Termokamera pro noční vidění má oproti noktovizoru další výhodu - možnost na základě teplotního rozdílu zvýraznit živé objekty pomocí funkce InstAlert.
Termokamera pro noční vidění má oproti noktovizoru další výhodu – možnost na základě teplotního rozdílu zvýraznit živé objekty pomocí funkce InstAlert. Výše jsou uvedeny tři různé palety, které jsou u termokamer FLIR nejběžnější.

Přečtěte si záznam pozorování zvěře pomocí termokamer FLIR MS 324 (nahrazena modelem FLIR Ocean Scout 320) a FLIR PS Scout 32 (nahrazena modelem FLIR Scout II 320).

Výše uvedené informace jsou shrnuty v názorném dvou minutém videu. Zde je představen nejzákladnější model, tj. termokamera FLIR Scout – malá, velmi lehká přenosná termokamera s rozlišením až 320x240px. Ve videu je také krátké srovnání termokamery s noktovizorem v modelových situacích.

Jistě se nám v tomto krátkém příspěvku nepodařilo shrnout všechny vaše případné dotazy. Neváhejte nás prosím kontaktovat.