Termovizní diagnostika budov


Termokamera zaznamenává intenzitu tepelného záření, ze kterého je při správném nastavení schopna stanovit povrchovou teplotu měřeného objektu. To předurčuje termokameru pro využití ve stavebnictví, kde je teplota jednou z nejdůležitějších veličin, neboť ovlivňuje naší (tepelnou) pohodu a finanční náklady na provoz stavby.

Inspekce budov termokamerou
Inspekce budov pomocí termokamery
Využití termokamery k inspekci budov

Nejčastější využití termokamer ve stavebnictví je v těchto oblastech:

  • tepelně technická problematika a kontrola provedení kontaktního zateplovacího systému,
  • systémy TZB (vytápění, klimatizace a vzduchotechnika, elektroinstalace apod.),
  • proudění v konstrukci a vzduchotěsnost obvodového pláště,
  • vlhkostní problematika.

Tepelně technická problematika

Tepelně technická problematika je asi nejčastějším využití termokamer ve stavebnictví. Termokamery mohou být použity pro:

  • kontrolu kvality a důslednosti provedení kontaktního zateplovacího systému (chybějící izolace, napojení a vazba izolantů KZS, spáry mezi izolanty, provedení kotvení),
  • kontrolu povrchových teplot tepelných mostů a nejnižší (přípustné) vnitřní povrchové teploty,
  • k lokalizaci míst, kde může docházet ke kondenzaci vzdušné vlhkosti a následnému vzniku plísní apod.

V závislosti na typu závady jsou problémy odhalitelné buď v interiéru, nebo v exteriéru budovy: hodnocení a lokalizace tepelných mostů je snadnější z interiéru, zatímco řadu závad v instalaci kontaktního zateplovacího systému nejdeme v exteriéru.

Termokamery vhodné pro stavebnictví

Za termokameru střední třídy lze považovat model FLIR E50bx. Jde o termokameru s rozlišením 240×180 pixelů, zorným polem 25×19°, teplotní citlivostí 45 mK (bezkonkurenční v této cenové hladině) a provozní teplotou až -15°C.

FLIR E50bx je vybavena celou řadou užitečných měřicích funkcí: měření teploty v bodě, dále tzv. oblastí s možností stanovení nejmenší či největší teploty spolu s její lokalizací v termogramu pomocí kurzorů a izoterma (včetně izotermy vlhkosti a alarmu izolace). Kamera je ale vybavena i pokročilejšími funkcemi, jako např. funkce „obraz v obraze“ či již zmiňovaná funkce MSX.

Termogram zateplené a nezateplené budovy

Rozdíl mezi nezateplenou a zateplnou stěnou bytového domu.


Kde ušetřit na energiích

Kde ušetřit na energiích (Události, ČT)


Box software workswell ThermoFactor

Program ThermoFactor slouží jako nástroj pro analýzu vnitřního povrchu obvodového pláště budovy a vyznačuje místa s potencionálním vzniku plísně či tepelných ztrát.

ThermoFactor je využíván celou řadou stavebních společností, auditory, soudními znalci a dalšími odborníky z oboru.

Vyzkoušejte 15-denní zkušební verzi ZDARMA!


Vyberte si ze široké modelové řady Termokamery FLIR