Úvod > Termokamery FLIR > Termokamery pro oblast stavebnictví

Termokamery vhodné pro oblast stavebnictví


Teplota je důležitou diagnostickou informací o provozu, funkci i poruchách staveb a jejich technického vybavení (TZB). Typickými aplikacemi je: tepelně technická problematika (kontrola zateplení budov, lokalizace tepelných ztrát), vzduchotěsnost obvodové obálky, zatékání a vlhkostní problematika, technická zařízení budov (TZB). Hlavním požadavkem na termokamery pro stavebnictví je dostatečně vysoké rozlišení (možnost měření z větší vzdálenosti či měření větších částí stavebních konstrukcí) a také vyšší teplotní citlivost (ideálně 50 mK a lepší) a to při lokalizaci drobných teplotních změn, které souvisí např. se zatékáním vody, poškozeným otopným systémem, lokalizací vzduchových netěsností apod.

Termokamery z této kategorie mají vždy zabudovanou RGB kameru a spolu s termogramem (termovizním snímkem, snímkem z termokamery) pořizují také klasickou fotografii. To je důležité nejen pro využití obrazových funkcí jako MSX, ale také pro rychlou a spolehlivou identifikaci měřeného objektu. Vzhledem k většímu množství modelů nás prosím kontaktujte pro bezplatnou konzultaci při zvažování termokamery pro tuto aplikaci.

K problematice pravidelně pořádáme zdarma školení v rámci nabídky kurzů Centra termografie.