Termokamera s rozpoznáváním obličeje / tváře


Jedná se o klasickou termokameru (též nazývanou jako termovizní kameru) pro bezdotykové měření teploty, která je navíc vybavena funkcí rozpoznávání obličeje. Obličej (správněji tvář) může být rozpoznáván / detekován buď z obrazu termokamery nebo z RGB kamery (vizuální kamery). U využití obrazu z termokamery je obvykle možné tvář pouze detekovat, tj. bez identifikace osoby, při použití RGB kamery je pak možné i rozpoznání konkrétní osoby.

Jednou z výhodou rozpoznávání tváře je možnost anotace historických záznamů. Při detekci horečnatých stavů však může být toto rozpoznávání tváří efektivně nahrazeno anotacemi překročení alarmu typu izoterma (v záznamu jsou vyhledávána místa, kde se objevují teploty v intervalu např. 37.5 °C až 40 °C).

Termokamera rozpoznává v termogramu (obrazu) obličej
Termokamera rozpoznává v termogramu (obrazu) obličej