Termovizní kamery FLIR pro vědu a výzkum

Termovizní kamery FLIR nacházejí nezastupitelné místo ve vědeckém a technickém výzkumu. Spektrum aplikací je velice široké od materiálového a strojního výzkumu, až po lékařské a mikrobiologické aplikace. Tyto aplikace kladou vysoké nároky především na teplotní citlivost (co nejmenší hodnota NETD), rychlost záznamu (termokamery FLIR dokáží zaznamenat až několik tisíc snímků za sekundu při zachování plné radiometrie i bitové hloubky), rozlišení a dostupnost vhodných objektivů. Velice důležitým parametrem je také spektrální citlivost nebo možnost použití optických pásmových filtrů za účelem spektrální termografie.

V naší nabídce je velice ucelené portfolio termokamer s ještě větším množstvím dostupných objektivů pro aplikace od infračervené mikroskopie po náročné taktické test-range aplikace.

Prezentace termokamer na vašem pracovišti

Za účelem vyjasnění vaší aplikace vám nabízíme možnost osobní návštěvy certifikovaného termodiagnostika se zkušenostmi s výzkumnými aplikacemi a prezentaci některého z vybraných modelů termokamer.

Prezentace termokamery na vašem pracovišti vám pomůže zodpovědět především následující otázky:

  • vhodný spektrální rozsah termokamery, požadavky na případné filtry,
  • požadovaná minimální teplotní citlivosti (NETD),
  • minimální obrazová frekvence – rychlostní záznamu (FPS),
  • rozlišení a typ detektoru,
  • a dále samozřejmě výběr optiky, volba teplotního rozsahu, kalibrace přístroje apod.