Využití dronů při inspekcích průmyslových podniků – letecká termovize


Tepelné mosty na teplovodu zachycené termokamerou při leteckém snímkování
Tepelné mosty na teplovodu zachycené termokamerou při leteckém snímkování

Současné výrobní podniky jsou často rozsáhlé, navzájem propojené a některé části jejich technologie jsou špatně dostupné pro kontrolu v rámci programu pravidelné údržby technologií. To se týká především produktovodů, rozvodů vysokého napětí a technologických rozvodů, které jsou často vedeny v těžko dostupných místech, jsou nezřídka umístěny pod zemí nebo vedou mnoho desítek či stovek kilometrů krajinou, kde jsou omezené přístupové cesty. Okolní porost je obvykle neudržován a přístup k těmto objektům je buď nemožný, nebo je výrazně ztížen. V důsledku toho je velmi obtížné, v řadě případů dokonce nemožné, provádět inspekce s pomocí ručních termokamer.

Aplikace LWIR termokamer

Obr. 2: Lokalizace podzemních produktovodů s využitím leteckého snímkování s použitím termokamery
Obr. 2: Lokalizace podzemních produktovodů s využitím leteckého snímkování s použitím termokamery

LWIR termokamery s mikrobolometrickými detektory patří mezi nejčastěji využívané přístroje v technické diagnostice a to i při průmyslovém nasazení dronů.

Bezpilotní letoun lze také efektivně využít k lokalizaci teplovodů uložených pod povrchem terénu. Je překvapivé, že i dobře izolované teplovody jsou na povrchu terénu při leteckého snímkování velmi dobře viditelné. Musí být však splněny určité podmínky: nízká teplota vzduchu a půdy, absence silnějšího slunečního záření. Takovou situaci zachycuje termogram na obr. 2.

V případě podzemních teplovodů je letecké snímkování (obr. 3) nezastupitelné ručním užitím termokamery. Teplotní změny pozorované ruční termokamerou na povrchu země bez dostatečné perspektivy nejsou obvykle dostatečné, aby došlo ke správnému vyhodnocení situace.

Obr. 3:  Lokalizace místa úniku teplé vody z podzemního teplovodu. Vlevo jsou patrné drobné postavy operátorů bezpilotního letadla provádějící letecké snímkování
Obr. 3: Lokalizace místa úniku teplé vody z podzemního teplovodu. Vlevo jsou patrné drobné postavy operátorů bezpilotního letadla provádějící letecké snímkování

Dalším využitím letecké termografie při kontrole produktovodů může být snaha o lokalizaci úniku média. Například ropa vsakující se do půdy je při leteckém termografickém snímkování velmi dobře zachytitelná ovlivněním vlastností půdy. Situace je pak obdobná jako na obr. 3.

Kontrola produktovodů rozhodně není jediná aplikace, pro kterou jsou bezpilotní letadla ať již s termokamerou, fotoaparátem nebo jiným senzorem v rámci údržby průmyslového podniku vhodná. Jmenujme proto alespoň některé další: diagnostika zatékání do plochých střech, diagnostika tepelně technických vlastností budov, diagnostika fotovoltaických elektráren, diagnostika rozvodů vysokého napětí aj.

Vhodné typy termokamer

Jedna z nejoblíbenějších sestav dronu DJI M600 Pro a termokamery Workswell WIRIS 2nd gen
Jedna z nejoblíbenějších sestav dronu DJI M600 Pro a termokamery Workswell WIRIS 2nd gen