Využití termokamer při diagnostice podlahového topení


Prasklá trubka v koupelně. Teplá voda se rozlévá do okolí a to je viditelné termokamerou.
Prasklá trubka v koupelně. Teplá voda se rozlévá do okolí a to je viditelné termokamerou.

Termokamery jako měřicí přístroje zaznamenávají povrchovou teplotu ze snímaného povrchu. Díky nim jsme tak schopni změřit povrchové teploty jednotlivých objektů, ale také pozorovat (vizualizovat) teplotní rozdíly (kontrasty), které na jednotlivých částech povrchu vznikají.

Jsou tak výborným nástrojem nejen pro diagnostiku obvodového pláště budovy, ale také pro různé systémy TZB (technická zařízení budov). Jednou z nejužitečnějších aplikací tak je diagnostika podlahového topení a to jak teplovodního, tak také elektrického, ale případně i jiných systémů vytápění.

Pokud je topení zapnuté, generované teplo pod povrchem podlahy vede k ohřevu podlahy. Ta je však jednotlivými zdroji tepla zahřáta nehomogenně (ostatně, jak je vidět na snímcích dále), i když to chodidly obvykle nevnímáme.

Studené místo na podlaze je způsobeno nedostatečně hustou pokládkou.
Studené místo na podlaze je způsobeno nedostatečně hustou pokládkou.

Termokamera tak může odhalit například:

  • úniky teplé vody z podlahového teplovodního topení,
  • „hluchá místa“, kde k pokládce nedošlo,
  • zavzdušněné, nedostatečně, či špatně fungující segmenty,
  • možnost srovnání funkce jednotlivých (topných) segmentů (odlišná povrchová teplota na podlahové pokrývce),
  • lokalizace trubek a dalších prvků topného systému na základě změny povrchové teploty.

Termokamery jsou samozřejmě použitelné i například při diagnostice centrálních systémů vytápění. Měřením povrchové teploty jsme schopni rozpoznat zavzdušněné větve vytápění, ale i části rozvodů, kde dochází k úniku teplovodního média. Neobvyklé není ani nalezení úniků teplé vody do podzákladí, byť toto patří k náročnějším průzkumům.

Specifické funkce termokamer FLIR

Specifické obrazové funkce termokamer FLIR významným způsobem usnadňují lokalizaci závad. Tyto funkce jsou především MSX a obraz v obraze, případně teplotní prolnutí. Funkce kombinují reálnou fotografii a termogram (termovizní snímek) tak, aby na fotografii bylo zřetelné, kde se jednotlivé prvky topné soustavy nacházejí.

Příklad aplikace

Úniky vody z potrubí do podzákladí. Nejteplejší místa ukazují, kde k únikům dochází.
Úniky vody z potrubí do podzákladí. Nejteplejší místa ukazují, kde k únikům dochází.

Investor zvažoval reklamaci pokládky podlahového topení. V projektu byl požadavek na to, aby teplovodní podlahové topení bylo rozvedeno až k úplnému kraji kuchyňské linky a další místa v kuchyni.

Pro tuto aplikaci lze volit také ruční modely s nízkým rozlišením typu FLIR ONE nebo FLIR TK, ovšem pak je třeba počítat se značným nárůstem doby vyhledávání, neboť tyto modely umožňují v jednom pohledu prohledání menší plochy porostu (cca 4x4m2, při dobrých podmínkách až 6x6m2).

Pocitově investor nabyl dojmu, že pokládka není provedena podle požadavků projektu. Obrátil se na realizátora stavby, ten však reklamaci odmítl s tím, že může na náklady investora podlahovou krytinu v kuchyni rozkrýt a upozorňoval, že pokud bude vše v pořádku

Investor se rozhodl použít termokameru. Díky s velkou přesností určil, kde jsou jednotlivé trubky teplovodního podlahového topení a s přesností na centimetr stanovil vzdálenost od kuchyňské linky a dalších míst, kde měla být podle projektu realizována pokládka.

Snímky z termokamery přesvědčily (nebo spíše usvědčily) stavební firmu o nedodržení podmínek projektu. Následně se stavební firma i investor domluvili na slevě z již realizované stavby.

Vhodné modely termokamer
Lokalizace rozvodů podlahového topení v ložnici.
Lokalizace rozvodů podlahového topení v ložnici.
Kontrola provedení podlahového topení v učebně na základní škole.
Kontrola provedení podlahového topení v učebně na základní škole.