Využití termokamer pro snížení mortality srnce obecného při senoseči


V průběhu posledních desetiletí dochází v zemědělském sektoru k neustále se zvyšující konkurenci, což vede k vývoji moderních sklízecích strojů s vysokou účinností, ale také s vysokou rychlostí pojezdu (u pracovní rychlosti žacích strojů dochází k překročení rychlosti 15 km/h, a u pracovních žacích lišt k dosažení délky záběru 14 a více metrů). Z těchto důvodů se počet zabitých nebo zraněných zvířat v průběhu rutinních zemědělských prací dramaticky zvýšil. Z třídy savců jsou výše popsanými zemědělskými operacemi nejvíce zasažena mláďata zajíce polního a srnce obecného (“srnčata”), která se v nebezpečí přitisknou k zemi, a tím se snaží ochránit před predátory.

U srnce obecného hrozí zejména nebezpečí vysečení mláďat. Ohrožení jsou ale i dospělci z důvodů významného preferování lučních stanovišť, a to i v porovnání s dalšími zemědělsky obhospodařovanými lokalitami.

Přesné stanovení počtů takto usmrcené zvěře je velmi obtížné. Ve Švédsku byla mortalita srnčat způsobená kosením pícnin stanovena v rozmezí 25-44 %. Tyto výsledky vycházely z tříleté studie. V současné době se odhaduje, že počet takto usmrcených srnčat je v ČR během jedné sezóny až 50 000 jedinců a vice.

Srnci pohledem termokamery.
Srnci pohledem termokamery.

Jako nejmodernější a velmi efektivní technologie jsou ke snížení mortality větších zvířat s úspěchem používány termokamery (termovize či také termovizní kamery). Ty mohou být použity různým způsobem, tj.:

  • termokamery nesené přímo na žacích strojích
  • termokamery ruční
  • a termokamery umístěné na dronu

Použití termokamery je možné proto, že termokamera pracující v pásmu LWIR částečně tak „vidí“ skrze porost (pracují v jiném než viditelném pásmu záření a díky delším vlnám tohoto záření jsou překážky v podobě porostu dobře průhledné). Vyhledávání značně pomáhá teplotní kontrast mezi zvěří a okolím. Za určitých okolností a při podrobném průzkumu lze při použití termokamery snadno docílit úspěšnosti nalezení 100%.

Srnci pohledem termokamery.
Srnci pohledem termokamery.

Důležité je také pamatovat na vhodné podmínky pro samotné vyhledávání. Jako zcela ideální podmínky se ukazují být brzké ranní hodiny (4:00 až 6:00 hodin ráno). Ty jsou vhodné z důvodu nejvyššího možného kontrastu teplot mezi vyhledávanou zvěří (resp. jejím tělem) a okolím, tj. především porostem a půdou.

Pro úspěšné použití termokamer je právě teplotní kontrast mezi vyhledávanou zvěří a okolí tím nejdůležitějším faktorem úspěchu. Pokud je půda příliš rozpálená, bude teplotně a tedy i kontrastem splývat zvěř s okolím a vyhledávání bude neúspěšné. V chladnějších dnech, nebo ve dnech, kdy půdu neohřívá přímým zářením Slunce, může být vyhledávání úspěšné během celého dne.


Termokamery nesené na žacích strojích

Teplotní alarm je užitečná pomůcka při lokalizaci jednotlivých srnčat.
Teplotní alarm je užitečná pomůcka při lokalizaci jednotlivých srnčat.

Na žací stroj lze umístit vhodnou stacionární termokameru s vysokým rozlišením (336 x 256 px nebo dokonce 640 x 512 px). Obraz je pak kabelem přenášen do žacího stroje a zde zobrazen na běžném tabletu. Vzhledem k značnému množství různých typů žacích strojů je třeba pamatovat na potřebu individuálního upevnění termokamery na daný žací stroj tak, aby dobře zabírala porost před strojem. Montáž i výběr konkrétního modelu termokamery je vhodné konzultovat s naším technikem.

Vhodné modely termokamer

Termokamery ruční

Termokamery FLIR Scout lze efektivně použít při vyhledávání srnčat před senosečí.
Termokamery FLIR Scout lze efektivně použít při vyhledávání srnčat před senosečí.

Vhodné jsou v podstatě všechny modely ruční termokamer s dostatečným rozlišením (alespoň 240×180 pixelů) a dostatečně širokoúhlým objektivem. Vyloženě nevhodné jsou pak ty „lovecké“ modely termokamer, které jsou určeny pro pozorování zvěře na vzdálenost několika stovek metrů a více.

Pro tuto aplikaci lze volit také ruční modely s nízkým rozlišením typu FLIR ONE nebo FLIR TK, ovšem pak je třeba počítat se značným nárůstem doby vyhledávání, neboť tyto modely umožňují v jednom pohledu prohledání menší plochy porostu (cca 4x4m2, při dobrých podmínkách až 6x6m2).

Pro vyhledávání lze samozřejmě použít i jiné, než níže uvedené modely. Tuto záležitost s námi můžete konzultovat.

Vhodné modely termokamer

Termokamery umístěné na dronu

Snímek srnčete z dronu s termovizí. Pomocí dronu lze provést vyhledání zvěře i na velkých plochách.
Snímek srnčete z dronu s termovizí. Pomocí dronu lze provést vyhledání zvěře i na velkých plochách.

Termokamera nesená na dronu představuje ideální způsob pro vyhledávání zvěře před senosečí. Pokud se podaří překonat jistá technická omezení a legislativní požadavky, představuje termokamera spolu s dronem velmi efektivní způsob, kdy lze během několika málo hodin dostatečně podrobně zmapovat i desítky hektarů pozemku před započetí senoseče.

Při tomto způsobu vyhledávání zvěře před senosečí je však třeba počítat s požadavky, která se na provoz dronů vztahují, tj. pro bezpilotní systémy je určující Doplněk X leteckého předpisu L2.

Ideální termokamerou pro tyto aplikace je např. Workswell WIRIS nebo FLIR Zenmuse XT. Obě uvedené termokamery vám můžeme nabídnout včetně příslušných dronů a nezbytného zaškolení.

Opět i zde lze volit modely s nižším rozlišením, tj. například FLIR DUO nebo dron Parrot s termokamerou FLIR ONE. Pak je ale nutné počítat s větší časovou náročností a potřebou většího množství baterií, neboť na jeden záběr je opět snímána menší plocha, tj. typicky 8x8m2.

Vhodné typy termokamer

Malé srnky, které neměly to štěstí a nebyly před senosečí vyneseny ze svého úkrytu. Bohuže, jejich instinkt "zůstat nehnutě ve skrýši", proti ostrým břitvám sekačky nefunguje. Malé srnky, které neměly to štěstí a nebyly před senosečí vyneseny ze svého úkrytu. Bohuže, jejich instinkt "zůstat nehnutě ve skrýši", proti ostrým břitvám sekačky nefunguje. Malé srnky, které neměly to štěstí a nebyly před senosečí vyneseny ze svého úkrytu. Bohuže, jejich instinkt "zůstat nehnutě ve skrýši", proti ostrým břitvám sekačky nefunguje.

Malé srnky, které neměly to štěstí a nebyly před senosečí vyneseny ze svého úkrytu. Bohuže, jejich instinkt “zůstat nehnutě ve skrýši”, proti ostrým břitvám sekačky nefunguje. Za poskytnutí fotografíí děkujeme serveru http://senosec.czu.cz/.